naar inhoud

Aanleg fiets- en voetgangerstunnel uitgesteld

In de gemeenteraad van 20 maart 2017 werd het voorstel voor de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel onder de N9k goedgekeurd.

Deze tunnel zou aansluiten op de huidige tunnel onder de treinsporen en moet een veilige verbinding vormen tussen het station en de Asphaltcosite.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 3 juli 2017 echter beslist om de aanleg hiervan uit te stellen, omwille van volgende redenen:

  • Het voorziene budget wordt overschreden.
  • Het gemeentebestuur wil samen met de NMBS onderzoeken of de tunnel onmiddellijk kan uitkomen op het stationsplein.

Het blijft wel de intentie van het bestuur om in de toekomst een veilige verbinding te realiseren. 

op 10 juli
Nieuwsoverzicht