naar inhoud

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Essenestraat' - bekendmaking openbaar onderzoek

In uitvoering van artikel 2.2.21 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009 en latere wijzigingen, kondigt het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek aan van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Essenestraat’, zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Asse in zitting van 26 juni 2017.

Dit openbaar onderzoek loopt van 24 juli 2017 tot en met 21 september 2017.

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Essenestraat’, bestaande uit de toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften, een grafisch plan, een kaartenbundel en de bijlagen, ligt gedurende deze periode ter inzage bij het gemeentebestuur Asse, dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeenteplein 1 te Asse, iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en op dinsdagnamiddag van 14.00 uur tot 19 uur.

Bezwaren en opmerkingen kunnen, uiterlijk 21 september 2017, schriftelijk overgemaakt worden aan de Gemeentelijke Commissie  voor Ruimtelijke Ordening, GECORO p/a Gemeenteplein 1 te 1730 Asse.

op 04 juli
Nieuwsoverzicht