naar inhoud

Vacature - projectleider infrastructuur

Het gemeentebestuur van Asse organiseert een niet-vergelijkende selectieprocedure voor de functie (m/v) van:

PROJECTLEIDER INFRASTRUCTUUR

(niv. A1a-3a / voltijds / contractueel - met aanleg van een contractuele wervingsreserve van 2 jaar)

Wat zijn jouw voornaamste taken?

Als projectleider infrastructuur werk je binnen de afdeling Grondgebiedszaken, en meer bepaald binnen de dienst Openbare Werken. De dienst Openbare Werken is belast met de planning, uitvoering en opvolging van alle infrastructuur- en onderhoudswerken, zowel in eigen beheer als door derden uitgevoerd. 

Je oefent toezicht uit op allerhande bouwwerken op het grondgebied Asse in opdracht van het gemeentebestuur. Het toezicht situeert zich op het vlak van de voorbereiding, de planning en (financiële) opvolging. De werken hebben betrekking op zowel grote langdurende projecten als kleine projecten met een korte doorlooptijd, zoals bijvoorbeeld :

  • Heraanleg plein Koensborre
  • Herinrichting Kapellestraat en Sint-Hubertusplein
  • Herinrichting Dorp Mollem
  • Bouw van een nieuw scoutslokaal in Mollem
  • Bouw van een nieuw schoolgebouw in de GLS Zellik
  • Aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel aan de Asphaltcosite
  • DBM-ontwikkelingen in Asse

Welk profiel verwachten wij?

Vereist diploma: master in de industriële wetenschappen, master architectuur of gelijkwaardig.

Wat bieden wij?

Een contractuele aanstelling in een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid binnen de lokale administratie. Naast een aantrekkelijk loon ontvang je een pakket met een aantal extralegale voordelen, waaronder 35 verlofdagen, maaltijdcheques van 7 euro per dag, een gratis hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding.

Interesse?

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure door uiterlijk 11 augustus 2017 het verplichte inschrijvingsformulier:

  • hetzij te versturen gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse (datum van poststempel geldt als datum van verzending);
  • hetzij af te geven tegen ontvangstbewijs bij de dienst Personeelszaken van het administratief centrum (derde verdieping);
  • hetzij per mail met ontvangstbevestiging te versturen naar vacatures@asse.be.

Het schriftelijk examen vindt plaats op dinsdag 22 augustus 2017 van 17.00 uur tot 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
De datum van het mondeling examen is nog nader te bepalen.

op 04 juli
Nieuwsoverzicht