naar inhoud

Workshops kinderen doortrekkersterrein PIVO Zellik - vrijwilligers gezocht!

Eind 2016 werd er op de PIVO-site in Zellik een doortrekkersterrein met 10 standplaatsen voor woonwagenbewoners geopend. Van dit terrein wordt druk gebruik gemaakt.

Kinderen op dit terrein kunnen niet naar school, maar hebben wel erg nood aan begeleiding en vorming. De provincie Vlaams-Brabant gaat daarom als proefproject van start met een vormingsprogramma onder begeleiding van vrijwilligers. Hiermee wil men de maatschappelijke oriëntatie en de eigenwaarde van de kinderen verhogen: de ‘regels’ van onze samenleving leren, leren constructief nadenken, in beperkte mate leren lezen en schrijven waar mogelijk, ...

De workshops vinden eenmaal per week plaats, van 14.00 tot 16.00 uur, afgestemd op de beschikbaarheid van de vrijwilligers. Onder begeleiding kunnen ook andere activiteiten plaatsvinden: een marktbezoek, een wijkagent die ter plaatse uitleg over zijn functie geeft, een voetbalwedstrijd bijwonen, ...

Er wordt een vrijwilligersvergoeding en verzekering voorzien.

Heb je interesse om als vrijwilliger een bijdrage te leveren?
Neem dan contact op met Erik Van den Begin, erik.vandenbegin@vlaamsbrabant.be of T 02 454 82 57.

op 03 juli
Nieuwsoverzicht