naar inhoud

Vacature geschoold werkman groendienst

Het gemeentebestuur van Asse organiseert een vergelijkende aanwervingsprocedure voor de functie van:

GESCHOOLD WERKMAN GROENDIENST (NIV. D)
met aanleg van een contractuele wervingsreserve voor de duur van twee jaar

Je zorgt er voor dat de burgers en het personeel van de gemeente kunnen gebruik maken van een verzorgde, veilige, groene en duurzame gemeentelijke infrastructuur. Je staat in voor het groenonderhoud van gemeentelijke begraafplaatsen, straten, parken en plantsoenen.

Momenteel zijn er 3 vacante betrekkingen.

Interesse?

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure door uiterlijk 31 maart 2017 het verplichte inschrijvingsformulier:

  • hetzij per mail met ontvangstbevestiging te versturen naar vacatures@asse.be;
  • hetzij te versturen gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse (datum van poststempel geldt als datum van verzending);
  • hetzij af te geven tegen ontvangstbewijs bij de dienst Personeelszaken van het administratief centrum (derde verdieping).
op 21 februari
Nieuwsoverzicht