naar inhoud

Praktisch

dienst Lokale Economie - Middenstand - Landbouw

Advies- en participatieraad Lokale Economie visitekaartje Samenstelling

Advies- en participatieraad Lokale Economie

Doelstellingen

1. Informatie uitwisselen

Bijv. informeren van middenstanders over een nieuw terrasreglement.

Via gebruik van lokale en regionale media, website, informatieblad, infovergadering.

2. Aftasten en verkennen van standpunten

Bijv. standpunten opnemen over de aanleg van een parking.

Via informatief debat, focusgroep, enquête, overlegmoment.

3. Het beleid mee vormgeven en participatie

Bijv. gemeenschappelijke opmaak van een horecaplan.

Via overlegmoment of informatief debat

4. Samen uitvoering geven aan concrete acties (samenwerking)

Bijv. Dag van de Klant organiseren.

Via werkgroep 'activiteiten'.

5. Het gemeentebestuur adviseren

Advies uitbrengen aan het gemeentebestuur over alle zaken die betrekking hebben op de lokale economie in Asse.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?