naar inhoud

Praktisch

dienst Jeugd

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) visitekaartje Samenstelling

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is de gemeentelijke adviesraad voor kinderopvang in Asse. Deze komt minstens éénmaal per jaar samen en geeft advies aan het lokaal bestuur bij de opmaak en de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang (dat deel uitmaakt van het lokaal sociaal beleidsplan van de gemeente). Daarnaast geeft de raad advies aan het gemeentebestuur met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente Asse.

Samenstelling

Voorzitter: Griet Gillijns, griet.gillijns@gmail.com 

Ondervoorzitter: Liesbeth Van Uytvanghe (Ouderraad GBS Centrum), liesbeth_van_uytvanghe@yahoo.com

Secretaris: Dorien Capens, dorien.capens@asse.be

Heb je vragen of wil je graag zelf deel uit maken van het LOK, neem dan contact met Dorien Capens, T 02 532 03 09 of Griet Gillijns, M 0473 25 21 82.