naar inhoud

Praktisch

dienst Sociale Zaken-Integratie

Seniorenraad
tel.02 454 19 66
e-mail visitekaartje Samenstelling

Seniorenraad

Seniorenraad 6 september 2016 (grote weergave)


De gemeentelijke seniorenraad heeft als doel de bevordering van een inclusief ouderenbeleid, vooral een beleid dat in al zijn aspecten en samenhang aan de algemene en specifieke behoeften van ouderen beantwoordt en de competenties van de ouderen inschakelt.

De gemeentelijke seniorenraad heeft als algemene hoofdopdracht het verlenen van advies op eigen initiatief of op verzoek van het gemeentebestuur of van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn omtrent alle aangelegenheden die ouderen betreffen.

Hij is bevoegd om voorstellen te doen omtrent alle zaken die de ouderen aanbelangen.

Daartoe volgt de hij de ontwikkelingen in het ouderenbeleid en heeft hij oog voor de behoeften van ouderen.

Hij bevordert de samenwerking tussen alle actoren die bij het ouderenbeleid betrokken zijn.

Hij bevordert eveneens de deelname van ouderen aan het maatschappelijk leven met het oog op hun individueel en collectief welzijn.

Activiteiten

  • vorming: computercursussen, taallessen, thematische vormingen 55+,...
  • ontspanning: sportieve activiteiten 55+ (wandelingen, initiatiemodules in bijv. yoga, tai chi …) en 4 ontspanningsnamiddagen i.s.m. CC Asse;
  • adviezen: aan het gemeentebestuur en het OCMW rond knelpunten in het lokaal ouderenbeleid;
  • reizen: jaarlijkse reis 55+;
  • projecten: onderzoek naar vereenzaming bij ouderen in Asse: 80+project;
  • activiteiten m.m.v. vrijwilligers: momenteel helpen vrijwilligers bij de computercursussen, Kom op tegen Kanker en 80+project.

Voorzitter: Yvon Coucke, Uilenspiegelpark 2, 1731 Asse - T 02 460 04 94
Ondervoorzitter: Dirk Dillen, Merchtemsebaan 49, 1730 Asse - T 02 452 86 14

Klik hier voor de volledige samenstelling van de seniorenraad.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?