naar inhoud

Toegankelijkheidsraad

Doelstellingen van de Toegankelijkheidsraad:

 • de verdediging en behartiging van de algemene belangen van zieke mensen of personen met een handicap (bijv. m.b.t. toegankelijkheid, tewerkstelling, wegenwerken, mobiliteit, nieuwbouw en verbouwingen, toestellen van openbaar nut, begeleid wonen) zodat hun plaats in de gemeente en het beleid wordt versterkt en verbeterd. De raad wenst zich specifiek in te zetten om de werkingspunten die de levenskwaliteit van zieken en personen met een handicap verbeteren, te optimaliseren. De raad wil een consultatie- en informatieorgaan zijn voor het gemeentelijk beleid met betrekking tot alle problemen die de zieken en inwoners met een handicap aanbelangen.
 • adviesverstrekking en initiatieven uitlokken waardoor het beleid en/of de bevolking gesensibiliseerd wordt betreffende de items die zieken en personen met een handicap aanbelangen.
 • de gemeentelijke overheid zal de problemen en initiatieven die de zieken en personen met een handicap rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen, voor advies aan de raad voorleggen. De raad kan eveneens op eigen initiatief adviezen doorgeven aan het gemeentebestuur.
 • de raad is een orgaan waarin de deelnemende organisaties en personen kunnen komen tot uitwisseling, overleg en samenwerking met betrekking tot thema's die hen aanbelangen.

Voorzitter: Lyotta Pessemier

Activiteiten en realisaties:

 • samenwerkingsovereenkomst met het Toegankelijkbureau Hasselt: deze overeenkomst houdt in dat alle openbare gebouwen, zowel bij renovatie als bij nieuwbouw, gescreend worden op toegankelijkheid;
 • Voor meer informatie over het toegankelijkheidsbureau kan je terecht op www.toegankelijkheidsbureau.be;
 • op initiatief van de adviesraad is de speelpleinwerking in Asse inclusief;
 • uitgave van de brochure 'Een antwoord op al uw vragen'. Je krijgt de brochure op eenvoudige aanvraag bij de dienst Sociale Zaken;
 • organisatie van een sociale beurs naar aanleiding van het wereldkampioenschap 3wielrennen;
 • jaarlijkse uitreiking van de toegankelijkheidsprijs;
 • het formuleren van adviezen naar het lokaal beleid;
 • initiatiefnemer van het intergemeentelijk overleg rond toegankelijkheid;
 • de organisatie van de inleefbeurs;
 • de concrete uitwerking van de toegankelijkheidvoorwaarden tijdens de Hopduvelfeesten.