naar inhoud

Praktisch

dienst Cultuur

Cultuurraad
tel.02 456 01 66
e-mail visitekaartje Samenstelling

Cultuurraad

De gemeentelijke Cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal hij:

  • op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid;
  • de activiteiten in deze sector coördineren;
  • overleg en samenwerking tot stand brengen tussen de verenigingen, diensten en instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector;
  • onderzoek verrichten en documentatie verzamelen over het cultureel leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied;
  • op de behoefte afgestemde initiatieven nemen op het gebied van de culturele animatie, bevordering van het cultureel welzijn en kaderopleiding.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?