naar inhoud

Praktisch

dienst Lokale Economie - Middenstand - Landbouw

Landbouwraad

Administratief centrum (gelijkvloers)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 56
fax02 452 24 10
e-mail visitekaartje Samenstelling

Landbouwraad

De Landbouwraad is een adviserend orgaan dat als - door de gemeenteraad - erkend woordvoerder van de land- en tuinbouwbelangen optreedt. Hij kan beraadslagen over alle problemen welke op gemeentelijk vlak, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de land- en tuinbouw aanbelangen. De Landbouwraad maakt de resultaten van zijn werkzaamheden alsook de motivatie van zijn adviezen voor verder gevolg over aan het college van burgemeester en schepenen.

De zetel van de Landbouwraad is gevestigd in het gemeentehuis waar de vergaderingen van de raad plaatsvinden. Hij vergadert volgens de noodwendigheden gesteld voor een goede gang van zaken en dit op uitnodiging van de voorzitter. 

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?