naar inhoud

Praktisch

dienst Sport

Asphaltcosite 20
1730 Asse

tel.0477 71 30 40
e-mail visitekaartje medewerkers

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

of na afspraak

dienst Sport

De dienst Sport is een gemeentelijke dienst die als uitvoerend orgaan van het gemeentelijk sportbeleid fungeert en de gemeentelijke sport coördineert en begeleidt.

Taken

  • burgers informeren over sportactiviteiten en ze stimuleren om hieraan deel te nemen;
  • propageren van alle sportvormen: topsport, competitiesport, recreatie, scholensport en sport voor doelgroepen;
  • inrichten van sportactiviteiten met medewerking van de sportraad;vVerlenen van logistieke steun aan de sportraad, sportverenigingen en individuele sportbeoefenaars;
  • adviseren en inlichten van de overheid over de behoeften en de wensen van de inwoners op vlak van sport;
  • initiaties, vervolmakingen en structuren opzetten om de ontwikkelingen binnen de sport op te vangen;
  • trachten een zo efficiënt mogelijk sportbeheer en -promotie te realiseren.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?