naar inhoud

Praktisch

Werkliedencentrale

Z.5 Mollem 30
1730 Asse

tel.02 452 67 28
fax02 452 47 93
e-mail visitekaartje medewerkers

Openingstijden

Maandag: 08.00 u. tot 16.30 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 16.30 u.
Woensdag: 08.00 u. tot 16.30 u.
Donderdag: 08.00 u. tot 16.30 u.
Vrijdag: 08.00 u. tot 14.00 u.

Werkliedencentrale

De dienst Openbare Werken beheert het openbaar domein (wegen, voetpaden, riolen, waterlopen, …), het openbaar groen (beplanting, speelpleintjes, begraafplaatsen, …) en de gemeentelijke gebouwen met bijhorende infrastructuur.

Hij doet dit door:

  • het onderhoud en, indien nodig, de vernieuwing van wegen, voetpaden, riolen, waterlopen, beplanting, speelpleintjes, begraafplaatsen,…;
  • de uitvoering van onderhouds-, herstellings- en renovatiewerken aan gemeentelijke gebouwen;
  • de bouw van nieuwe gemeentelijke gebouwen;
  • het onderhoud, de herstelling en, indien nodig, de vernieuwing van de infrastructuur in gemeentelijke gebouwen.

Een deel van de 'openbare werken' wordt uitgevoerd door de gemeentelijke diensten zelf, het overige deel wordt in opdracht van het gemeentebestuur door gespecialiseerde aannemers en studieburelen gerealiseerd. Bij uitbesteding van de werken houdt de dienst Openbare Werken toezicht op de goede uitvoering.

De werken in eigen beheer worden uitgevoerd door de 5 buitendiensten van de gemeentelijke werkliedencentrale:

  1. De wegendienst staat in voor het onderhoud van de wegen, trottoirs, fietspaden, riolen en waterlopen, rioolaansluitingen en werken in opdracht van het gemeentebestuur (bijv. aanleg van parkings, fietsenstallingen, ...);
  2. De groendienst onderhoudt alle openbaar groen (beplanting, speelpleintjes, begraafplaatsen, …);
  3. De reinigingsdienst staat in voor de huisvuilophaling, uitbating van de containerparken, het proper houden van het openbaar domein en de gemeentelijke gebouwen;
  4. De dienst gebouwen staat in voor werken aan de gemeentelijke gebouwen (onderhoud, herstelling, schrijnwerkerij, schilderwerken, ...);
  5. De dienst logistiek en dispatching staat in voor de bevoorrading van de andere buitendiensten en de gebruikers van de verschillende gemeentegebouwen, het busvervoer voor gemeentescholen en jeugdkampen, de uitleen van materiaal (bijv. tafels, stoelen, podiumelementen, ...).