naar inhoud

Praktisch

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 72
fax02 452 24 10
e-mail visitekaartje Samenstelling

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen (grote weergave)

Van links naar rechts:
Lander Van Droogenbroeck, Rita De Vos, Jan De Backer, Yoeri Vastersavendts, Michel Vanhaeleweyck, Koen Van Elsen, Marc Verelst, Rik De Baerdemaeker, Edwin Fabri, Lode Pletinckx, Micheline De Mol, Geert Heyvaert.

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente en de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen. Het vergadert wekelijks op maandagnamiddag en behandelt de vele uiteenlopende problemen en knelpunten die in een gemeente het dagdagelijks leven uitmaken.

Het college van burgemeester en schepenen wordt voorgezeten door de burgemeester en bestaat uit acht schepenen. Het aantal schepenen staat in verhouding tot het bevolkingscijfer van de gemeente.

De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen en de uitvoering van de beslissingen die het college treft.

Het college is een collegiaal orgaan, d.w.z. dat de aangelegenheden die tot zijn bevoegdheid behoren steeds onderworpen worden aan de beraadslaging en besluitvorming van het gehele college. Ze zijn niet vatbaar voor delegatie, zelfs niet aan een individueel lid van het college. Het college kan wel onder zijn leden een interne werkverdeling doorvoeren die er echter enkel op gericht is de taken van het college te vereenvoudigen. Zij houdt geenszins een overdracht van bevoegdheden in die door de wet aan het college werden toegekend. Evenmin verleent zij aan de betrokken schepen enige persoonlijke macht over de aangelegenheden die hem werden toevertrouwd.

Wil je een afspraak maken met de burgemeester of schepenen, neem dan contact op het secretariaat, T 02 454 19 72 of secretariaat@asse.be.