naar inhoud

Praktisch

dienst Juridische Zaken

Administratief centrum (3de verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 90
fax02 452 24 10
e-mail visitekaartje medewerkers

dienst Juridische Zaken

Steeds vaker wordt het gemeentebestuur geconfronteerd met de juridische implicaties van dossiers en beleidsbeslissingen. De burger tracht meer en meer juridisch verhaal te halen tegen het optreden van de overheid.

De dienst Juridische Zaken tracht de rechten van de gemeente te vrijwaren. De dienst beheert alle dossiers in de gerechtelijke sfeer en treedt adviserend op, zowel naar het bestuur als naar alle interne gemeentelijke diensten. Alle mandatarissen en personeelsleden kunnen een beroep doen op juridisch advies voor vragen die zich stellen bij de uitoefening van hun taak.

Daarnaast stelt de dienst de contracten op die de gemeente aangaat met derden en handelt de vastgoedverrichtingen af.