naar inhoud

Nieuwsoverzicht : Bekendmakingen

1 resultaat gevonden.

  • Bekendmaking openbaar onderzoek - GRUP 'Kerremans'

    Bekendmaking openbaar onderzoek - Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Kerremans'
    In uitvoering van artikel 2.2.14 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009 en latere wijzigingen, kondigt het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek aan van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘KERREMANS’, zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Asse in zitting van 16 oktober 2017.

    25 oktober
1