naar inhoud
 1. Hoe kan een sportclub aansluiten bij de gemeentelijke sportraad?

  Aansluitingsvoorwaarden

  Een vereniging, organisatie of instelling kan slechts lid worden van de gemeentelijke
  sportraad indien zij aan de volgende voorwaarden voldoet.

  De vereniging, organisatie of instelling:

  1. ontplooit een actieve werking inzake sport, lichamelijke opvoeding of openluchtleven in de gemeente;
  2. kan minstens één maand werking in de gemeente voorleggen;
  3. heeft een ééntalig Nederlandse werking, zowel intern als extern;
  4. kan aantonen dat zij een vereniging, organisatie of instelling is door:
   • het indienen van hun statuten of doelstellingen;
   • de samenstelling van het bestuur;
   • het aantal leden.

  Modaliteiten

  Het kandidaat-lid van de gemeentelijke sportraad bezorgt een ingevuld aanvraagformulier aan sportraad Asse, Gemeenteplein 1, 1730 Asse.

  top